זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית
לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

1. חברת ישפאר אולם תצוגה וחנות העודפים – בהודעה בעל פה בטלפון מס' 09-9711700 (שלוחה 4) בימים א' – ה' בין השעות 09:00-18:00 ביום ו' בין השעות 09:00 – 13:00
3. בדואר אלקטרוני לכתובת sherutmg@isfar.co.il
בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק בכתובת ספיר 7 הרצליה פיתוח
4. בדואר רשום לכתובת בכתובת ספיר 7 הרצליה פיתוח מיקוד 4685211
5. הודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה

בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו.

טופס ביטול העסקה הינו רק למוצרים שנרכשו באתר ישפאר או בחנות העודפים בספיר 7 הרצליה.

לביטול עסקאות שהתבצעו ברשת פלייסטיישן יש לפנות לפלייסטיישן העולמית בטלפון 02-3752024

או בכתובת מייל : support@il.playstation.com

טופס ביטול עסקה
טופס לביטול עסקה מול הלקוח